Case Studies

Projekto tikslas – Sukurti elektroninio formato GMP lauko protokolų (eLP) paketą, integruotą į dinaminę/adaptyvią GMP paciento kortelę.
Laukiami projekto rezultatai: Projekto eigoje kartu su partneriu atlikus mokslinius taikomuosius tyrimus bus sukurtas pasaulio mastu inovatyvaus produkto galutinis prototipas: Elektroninio formato GMP lauko protokolų (eLP) paketas, integruotas į dinaminę/adaptyvią GMP paciento kortelę.

Projekto vykdytojai: UAB „Tarptautinė skubiosios medicinos akademija“, UAB „Dekbera“

*Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšomis